2. kolo, Prvi razred

Jugoslavija Beograd

Jugoslavija Beograd

2:0

Građanski

Građanski

Stadion: Igralište Jugoslavije (Beograd) 6.000 gledatelja.

Datum: 12.3.1933.

Strijelci

Početna postava

Dragutin Bratulić
August Bivec
Marko Rajković
Bernard Hugl
Viktor Mihaljević
Vladimir Babić
Antun Gumhalter
Vilim Šipoš
Aleksandar Živković
Miljković
Mirko Kokotović