9. kolo, Prvi razred

BSK Beograd

BSK Beograd

1:2

Građanski

Građanski

Stadion: Igralište BSKa (Beograd) 5.000 gledatelja.

Datum: 30.6.1935.

Strijelci

Šipoš, Živković

Početna postava

Dragutin Bratulić
Bernard Hugl
Marko Rajković
Viktor Mihaljević
Danijel Premerl
Petar Sinković
Vilim Šipoš
Antun Pogačnik
Aleksandar Živković
Milan Antolković
Mirko Kokotović