Popis igrača

Prezime, Ime Došao Otišao Broj golova Broj nastupa Opširnije
Hadžić, Ismet 1980 1986 0 145 Opširnije
Halilović, Sead 1992 1994 14 89 Opširnije
Halilović, Alen 2012 2014 8 62 Opširnije
Haraminčić, Zlatko 1960 1964 3 28 Opširnije
Havojić, Tomislav 2007 2007 0 1 Opširnije
Heinlein, Karl 1919 1921 39 36 Opširnije
Henriquez, Angelo 2014 - 29 37 Opširnije
Herceg, Ivan 2008 2008 0 1 Opširnije
Hitrec, Rudolf 1921 1930 6 73 Opširnije
Hmelina, Drago 1957 1958 1 11 Opširnije
Hodžić, Armin 2014 - 2 9 Opširnije
Hohnjec, Željko 1981 1982 1 11 Opširnije
Hoić, Drago 1963 1964 0 1 Opširnije
Horvat, Drago 1945 1955 1 116 Opširnije
Horvat, Ivica 1945 1957 5 260 Opširnije
Hrgović, Mirko 2008 2009 3 40 Opširnije
Hripko, Dragutin 1945 1946 3 3 Opširnije
Hrman, Danijel 2004 2004 1 12 Opširnije
Hudorović, Sandi 2006 2006 0 2 Opširnije
Hügl, Bernard 1929 1940 8 165 Opširnije