Popis igrača

Prezime, Ime Došao Otišao Broj golova Broj nastupa Opširnije
Hügl jr., Bernard 1957 1958 0 3 Opširnije
Huljić, Srećko 1973 1977 1 84 Opširnije
Husejinović, Said 2013 - 3 32 Opširnije