Popis igrača

Prezime, Ime Došao Otišao Broj golova Broj nastupa Opširnije
Radić, Krešimir 1995 1995 0 3 Opširnije
Radojčić, Vladimir 1954 1956 0 6 Opširnije
Radonjić, Dejan 2014 2014 0 4 Opširnije
Radovinović, Slavko 1920 1924 0 4 Opširnije
Rajković, Marko 1928 1937 1 158 Opširnije
Ramljak, Mladen 1962 1973 4 339 Opširnije
Rauš, Zdravko 1963 1965 15 26 Opširnije
Ražić, Josip 1967 1974 0 25 Opširnije
Reberski, Zvonimir 1945 1946 0 3 Opširnije
Rede, Miroslav 1959 1961 0 7 Opširnije
Reiss, Ivica 1941 1949 26 74 Opširnije
Reiter, Zvonko 1945 1946 1 2 Opširnije
Remec, Gustav 1919 1933 1 71 Opširnije
Remete, Petar 1960 1962 5 22 Opširnije
Renić, Alojz 1971 1971 4 18 Opširnije
Repalust, Mladen 1973 1974 1 15 Opširnije
Režek, Branko 1949 1960 13 186 Opširnije
Ribić, Berislav 1961 1963 3 21 Opširnije
Ribić, Stjepan 1933 1939 1 3 Opširnije
Richter, Ferry 1920 1921 0 3 Opširnije