Popis igrača

Prezime, Ime Došao Otišao Broj golova Broj nastupa Opširnije
Ringov, Vasil 1983 1983 3 15 Opširnije
Rora, Krasnodar 1964 1973 48 290 Opširnije
Rudić, Dr. Josip 1934 1935 3 9 Opširnije
Rukavina, Tomislav 1996 1999 9 118 Opširnije
Rukavina, Ante 2010 2014 22 113 Opširnije
Rumora, Ante 1982 1985 0 42 Opširnije
Rupec, Rudolf 1920 1929 9 70 Opširnije