Popis igrača

Prezime, Ime Došao Otišao Broj golova Broj nastupa Opširnije
Vabec, Dragutin 1968 1984 71 308 Opširnije
Valec, Damir 1967 1975 3 179 Opširnije
Vasilj, Vladimir 1998 2005 0 34 Opširnije
Velimirović, Filip 1930 1931 8 15 Opširnije
Vida, Domagoj 2011 2013 8 75 Opširnije
Vidnjević, Luka 1924 1930 3 12 Opširnije
Vidović, Branko 1931 1943 7 22 Opširnije
Vidrih, Oskar 1929 1935 0 45 Opširnije
Viduka, Mark 1995 1998 65 118 Opširnije
Vig, Peter 1992 1992 0 12 Opširnije
Vlak, Marijan 1974 1988 0 109 Opširnije
Vlaović, Goran 1992 1994 89 114 Opširnije
Vogrinčić, Igor 1959 1960 0 2 Opširnije
Vokaun, Vilim 1923 1926 0 16 Opširnije
Vragović, Dragutin 1918 1927 43 96 Opširnije
Vrbanić, Mirko 1971 1971 0 4 Opširnije
Vrbanić, Dragutin 1911 1925 1 35 Opširnije
Vrdoljak, Ivica 2007 2010 9 121 Opširnije
Vrhovec, Drago 1963 1964 0 7 Opširnije
Vrsaljko, Šime 2009 2013 1 111 Opširnije